Miller, A. “Brett Mizelle, Pig”. Humanimalia, vol. 4, no. 1, Sept. 2012, pp. 164-6, doi:10.52537/humanimalia.10042.