Davis, K. “Annie Potts, Chicken”. Humanimalia, vol. 4, no. 1, Sept. 2012, pp. 144-8, doi:10.52537/humanimalia.10038.