Davis, Karen. 2012. “Annie Potts, Chicken”. Humanimalia 4 (1):144-48. https://doi.org/10.52537/humanimalia.10038.