Davis, K. (2012). Annie Potts, Chicken. Humanimalia, 4(1), 144–148. https://doi.org/10.52537/humanimalia.10038